ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

Cherry Zhang

ചെറി

പസഫിക് ഏഷ്യാ

ഫോൺ/Wechat/Whatsapp:
+86 13811757698
ഇ-മെയിൽ:cherryzhang@plmbio.com

Debby Wang

ഡെബി

യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക

ഫോൺ/Wechat/Whatsapp:
+86 13141463919
ഇ-മെയിൽ:debbywang@plmbio.com

Molly Zhao

മോളി

തെക്കേ അമേരിക്ക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്

ഫോൺ/Wechat/Whatsapp:
+86 13120068689
ഇ-മെയിൽ:zhaoxuejiao@spmbio.com

Jean Jin

ജീൻ

ലാറ്റിനമേരിക്ക

ഫോൺ/Wechat/Whatsapp:
+86 18800172790
ഇ-മെയിൽ:jinhui@spmbio.com

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക